Procedura adopcji

Serdecznie zachęcamy Państwa do adopcji bezdomnych psów i kotów. W naszym schronisku wiele wspaniałych stworzeń czeka na nowy dom!
Adopcja może być dokonana wyłącznie przez osobę pełnoletnią. Po zwierzę należy zgłosić się osobiście – wymagamy przedstawienia aktualnego dowodu tożsamości oraz podpisania umowy adopcyjnej.

Podpisanie umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki, które stawia w niej Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju. Osoba adoptująca zobowiązuje się w szczególności do otoczenia psa lub kota najlepszą i odpowiedzialną opieką.
Adopcja psa wiąże się z uiszczeniem jednorazowej opłaty: 36,90 zł. Zwierzęta wydajemy z książeczkami zdrowia, zaszczepione, odrobaczone i odpchlone, po zabiegach sterylizacji lub kastracji.

Lata pracy z bezdomnymi zwierzętami nauczyły nas ostrożności. Wielokrotnie byliśmy świadkami okrutnego traktowania psów i kotów, przyjmowaliśmy też z powrotem do schroniska zwierzaki, które po prostu znudziły się nowym właścicielom. Mając na uwadze dobro naszych podopiecznych, przeprowadzamy u potencjalnych opiekunów wizyty przed i poadopcyjne, które mają na celu sprawdzenie warunków, w jakich zwierzę będzie żyło.
Adopcja bezdomnego zwierzęcia wiąże się z ogromną odpowiedzialnością – trzeba mieć pewność, że jest się w stanie zapewnić mu godne warunki życia aż do końca jego dni. Jeśli z nadzwyczajnych powodów opiekun nie będzie mógł wykonywać swoich obowiązków wobec zwierzęcia, jest zobowiązany oddać go osobie lub instytucji, która przeprowadziła adopcję.
Adoptując bezdomne zwierzę, dają mu Państwo szansę na nowe, lepsze życie.

Adoptuj – nie kupuj!