OPIS FUNDACJI

Fundacja Schronisko dla Zwierząt w Gaju prowadzi schronisko na podstawie umowy zawartej z Burmistrzem Śremu, który działa w imieniu Porozumienia Międzygminnego dla 9 gmin z powiatów śremskiego, kościańskiego i gostyńskiego. W obszarze działania Fundacji zamieszkuje około 150 000 ludzi. Do schroniska rocznie trafia około 600 psów i kotów. Schronisko prowadzone jest przez organizację pożytku publicznego. Z naszego punktu widzenia jest to najbardziej właściwa forma, ponieważ m.in. stwarza możliwość realizacji idei zwalczania złego traktowania i bezdomności zwierząt przy zachowaniu optymalizacji kosztów. Misją naszej Fundacji jest zwalczanie złego traktowania i bezdomności zwierząt. Realizujemy ją poprzez: prowadzenie schroniska, działalność prewencyjną i interwencyjną, działalność edukacyjną, działalność społeczną.

Prowadzenie schroniska.
Rocznie do schroniska trafia około 600 zwierząt. Dla 95% z nich znajdujemy nowe domy u osób dokonujących adopcji.  Zwierzętom w schronisku zapewnia się należyty dobrostan w postaci codziennej, całodobowej (365 dni w roku) opieki ze strony wyspecjalizowanych opiekunów zwierząt, etatowego lekarza i technika weterynarii, fizjoterapeuty dla zwierząt oraz konsultacji behawioralnych. Zwierzęta, które trafiają do schroniska w wyniku bezdomności, przypadków losowych oraz odebrane na drodze interwencji są poddawane 14-dniowej kwarantannie w wydzielonej części schroniska. W tym czasie dokonuje się oceny ich stanu zdrowia i zachowania. Po zakończeniu okresu kwarantanny zwierzęta trafiają do części ogólnej, gdzie kontynuuje się działania przygotowujące je do adopcji. Zatrudnienie lekarza weterynarii daje możliwość pełnej profilaktyki (szczepienia obowiązkowe oraz przeciwko chorobom wirusowym, profilaktyka przeciwpasożytnicza, „chipowanie”). Wszystkie zwierzęta podlegają zabiegom sterylizacji.

Dla wielu zwierząt pobyt w schronisku to okres rehabilitacji fizycznej i psychicznej realizowany poprzez współpracujący personel (lekarz, behawiorysta, fizjoterapeuta). Wszystkie te działania służą przygotowaniu zwierząt do adopcji niezależnie od ich stanu psychofizycznego w momencie trafienia do schroniska (wiek, stan zdrowotny, zachowania agresywne itd.) Decyzje o eutanazji podejmowane są niezwykle rzadko i wyłącznie w sytuacjach bez wyjścia (cierpienie, obrażenia, brak możliwości dalszego leczenia).

Schronisko w Gaju to miejsce otwarte, zapraszające szerokie rzesze odwiedzających. W ciągu roku schronisko jest odwiedzane przez kilkanaście tysięcy osób. Lokalizacja schroniska (poza miastem) stwarza możliwość spacerów z psami, co ma duży wpływ na wskaźnik udanych adopcji. Obsłużenie tak dużej grupy gości jest możliwe dzięki specjalnym programom oraz inicjatywom organizacyjnym Schroniska (wolontariat).

Działalność prewencyjna i interwencyjna.
W schronisku działa zespół interwencyjno-prewencyjny. W skład zespołu wchodzą personel Schroniska oraz wolontariusze. Celami tego działania są między innymi:  kontrola przed i po-adopcyjna oraz reagowanie na sytuacje złego traktowania zwierząt. Zespół działa poprzez wydawanie zaleceń, w uzasadnionych sytuacjach również poprzez odbieranie zwierząt we współpracy z policją oraz strażą miejską jak również kierowanie spraw do postępowania sądowego.
Powyższe działania służą rozwiązywaniu problemów w miejscu ich występowania oraz  wzmacniają świadomość i wrażliwość społeczną. Dzięki temu problem bezdomności oraz złego traktowania systematycznie się zmniejsza.

Działalność edukacyjna Schroniska.
Stworzenie Centrum Edukacji na terenie Schroniska, daje możliwość organizowania spotkań oraz prowadzenia różnego typu akcji. Centrum to budynek wyposażony w salę multimedialną umożliwiającą spotkanie około 60 osób, węzeł sanitarny oraz zaplecze techniczne.
Przykładem akcji może być stała inicjatywa prowadzona od wielu lat pod hasłem „Przyjdź się Przytul”, która gromadzi przy Centrum Edukacyjnym około 2000 osób rocznie. Akcja jest skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych i ma za zadanie kształtować podstawy prawidłowego traktowania zwierząt, zasad bezpieczeństwa oraz przybliżać działalność Schroniska. Zdaniem Fundacji, działania o takim charakterze będą ograniczały w przyszłości problem bezdomności i złego traktowania zwierząt.

Działalność społeczna.
Fundacja szczyci się stworzeniem klimatu tak zwanej „społeczności gajowej”. To osoby związanie ze schroniskiem na wiele sposobów: wolontariat (zadeklarowanych 200 osób), osoby które dokonały adopcji i pozostają w kontakcie, obserwujące nas na portalach społecznościowych ponad 20 000 osób, pracownicy i instytucje, darczyńcy. Cykliczne wydarzenia współorganizowane dla wspomnianych powyżej to: Majowy Spacer Gajowy, Dzień Dziecka, Jesień Gajowa. Wydarzenia okazjonalne to: Tacy Sami (hasło wiodące: „nieważne kim jesteś, ważne co dajesz innym”), Tacy Sami (hasło wiodące: „burzymy wszystkie ściany”). Pierwsza akcja przeznaczona była dla wszystkich chcących pomagać, a kolejna dla osób niepełnosprawnych.

Prowadzona działalność społeczna od wielu lat promuje właściwe standardy opieki na zwierzętami, przybliża problem bezdomności oraz ją zmniejsza, kreuje świadomość. Działania non profit, współpraca różnych instytucji oraz osób, jednostek administracyjnych czyni to możliwym. Od lat obserwujemy rosnące poparcie i zainteresowanie społeczne dotyczące naszej działalności, co odzwierciedla zainteresowanie społeczne losem zwierząt.