Misja Fundacji

Działalność prewencyjna i interwencyjna.W schronisku działa zespół interwencyjno-prewencyjny. W skład zespołu wchodzą personel Schroniska oraz wolontariusze. Celami tego działania są między innymi:  kontrola przed i po-adopcyjna oraz reagowanie