Interwencje

Nesca

Nesca to psina o której powiadomiono nas w sierpniu 2018 roku. Kolejny cudowny pomysł „właściciela”, żeby pies pilnował pola… Pod koniec sierpnia udaliśmy się na miejsce by,